Reglement

Voor legitieme deelname aan PION2019 moet een team aan de volgende eisen voldoen:

  • Een team bestaat uit maximaal vier personen.
  • Zowel bachelor als masterstudenten mogen deelnemen.
  • Een team met één of meer masterstudenten is een masterteam.

Ten aanzien van de wedstrijd zijn er nog een aantal regels/opmerkingen:

  • Het is niet toegestaan gebruik te maken van (studie)boeken, aantekeningen, etc. anders dan een BINAS en een woordenboek.
  • Het is niet toegestaan (over de opgaven) te communiceren (internet, mobiel, etc.) met anderen dan teamgenoten.
  • Het is toegestaan om gebruik te maken van een grafische rekenmachine van het type dat ook is toegestaan tijdens het examen van de middelbare school (Ti-83, Ti-84 of een vergelijkbaar type).
  • De aanwezigheid van mobiele telefoons wordt gedoogd, mits deze niet gebruikt worden anders dan voor noodgevallen.
  • De winnaar van PION is het beste team. Door naar PLANCKS gaat het beste Nederlandse bachelorteam, gevolgd door de twee beste Nederlandse teams, ongelijk aan het beste Nederlandse bachelorteam.

In gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist de PION-commissie.